referencer

​Belægning

Silkeborg Forsyning

Kanaliseringsanlæg på Nordre Højmarksvej samt udvidelse af Hestehavevej

Udført september 2018 - december 2018

Jordarbejder, kloak, asfalt og belægning​

Varde Kommune

Dobbeltrettet cykelsti ml. Øse og Næsbjerg

Udført august 2018 - november 2018

Jordarbejder, kloak, asfalt og belægning.

Herunder også pilotering og støbning af fundamenter til montage af bro. 

Kolding Kommune

Ny sidevej, Nordager Kolding

Udført juni 2018 - august 2018

Jordarbejder, kloak, asfalt, belægning mm. 

Vejen Kommune

Vejudvidelse af Grindstedvej, Holsted-Hovborg

Udført april 2018 - december 2018

Jordarbejder, afvandingsarbejder, bundsikring, stabilgrus, asfalt mm. ​​

Kolding Kommune / Sweco

Cykelsti, Vonsild / Taps

Udført maj 2017- august 2018

Dobbeltrettet cykeltsti ml. Vonsild og Taps. ​

Vejdirektoratet

Cykelsti, Sandvadvej-Hærvejen

Udført Juli 2016– November 2016

Entreprisen omfattede anlæggelsen af nye enkeltrettede cykelstier langs Rute 13 på
hovedvej 348.Stierne blev bygget på eksisterende rabatarealer, og der berøres kun grøfter i
meget begrænset omfang.​

Silkeborg forsyning / LeveHuse

Byggemodning Gubsøhøjen + Gubsøvejen

Udført marts 2016 - september 2016

I færdiggørelsen af en byggemodning blev der udlagt ca. 4500 m2 asfalt og sat ca 1.850 m kantsten.

Afslutningsvis muldes alle berørte rabatter og skråninger, ca. 12000m2, og herefter udføres tilsåning med græs.

Der blev afgravet og bortskaffet ca. 8000m3 råjord.​

Billund Airport

Udvidelse af parkeringsplads, lægning af grøft, etablering af flyspotteplads mm.

Udført februar 2016- ​

Kolding Kommune

Etabler et nyt signalanlæg i krydset Sydbanegade/Riberdyb .

Udført juni 2015 - juli 2015
Der blev anlagt to højresvingsbaner af ca. 40 m, et signalanlæg og opdateret
belysningsanlægget. Ydermere blev der udført asfaltarbejde, nye fortove og
eksisterende vejafvanding blev flyttet i overensstemmelse med det nye vejudlæg.​

Kolding Kommune

Færdiggørelsesarbejder Steenbjerg, Christiansfeld

Udført august 2015 - oktober 2015

Boligbyggemodningen Steenbjerg i Christiansfeld er blevet færdiggjort for Kolding Kommune.
Arbejdet består i færdiggørelsesarbejder i form af belægningsarbejder, slidlag og stibelægninger.
Der blev udlagt ca. 12.000 m2 asfalt, sat ca. 1.650 m kantsten og etableret en hævet flade på 400m2 på byggemodningen. Ydermere muldes alle berørte rabatter ca. 3500m2 med
opretning af eksisterende regnvandstrug, samt regulering af 18 grunde som fræses og
afsluttes med græssåning.​

Herning Vand

Renovering af Silkeborgvej m. fl., Herning.

Udført marts 2014 - september 2015.

Projektet omfatter renovering af Silkeborgvej som helhed.
Kantstenslinjer er flyttet, eksisterende fortove opbrudt og retableret med ny bundopbygning, afsluttet med ny belægning. Eksisterende cykelstier opbrudte og retableret med ny bundopbygning, afsluttet med ny asfalt.​

LEGO system A/S

Udvidelse og vedligehold af parkeringsplads ved kløvermarken 12, Billund.

Udført juli 2014- august 2014.​

Silkeborg kommune / Forsyning

Renovering af vej samt flisebelægning af Åhavevej, Silkeborg Havn, Silkeborg

Udført Oktober 2013- januar 2014

Kloakfornyelse udført på ovennævnte vej i forbindelse med renovering af havnefront hvor
”Hjejlen” ligger til Kaj. Etablering af 50m ny Ø400 plastledning.
Retableringer af veje med special-betonbelægning (4,5*2,8 m. elementer), lægning
Af 1000m2 granitbelægning langs havnefront samt etablering af 150m aco-render m.m.​

Vejdirektorartet Skanderborg

Rampeombygning, 52 Skanderborg V
udført september 2013- oktober 2013
entreprisen omfatter jord- og belægningsarbejde.​

Silkeborg Kommune

Byggemodning og Støjvold af Romervej, Grauballe, Silkeborg.

Udført august 2013 - juli 2014

Dette projekt bestod af 2 etaper, hvor denne etape omhandlede udførelse af stamvej og 3 boligveje, samt udstykning af 20 grunde. Det samlede areal var ca. 3 ha. ​

Billund Kommune

Vandrender- Vestergade i Grindsted
Udført november 2013- januar 2014
Renovering af 315 lbm aco-vandrender.

Opskæring og bortskaffelse af asfalt, underliggende grus og jord i op til 40 cm bredde fra
eksistrende renderud i kørebanen. regulering af råjord i rendebund, indbygning af nye
vandrender med tilslutning til eksisterende afløb, samt understøbning og bagstøbning.​

Vejdirektorartet Skanderborg

Rampeombygning, 52 Skanderborg V
Udført september 2013- oktober 2013
Entreprisen omfatter jord- og belægningsarbejde.​

Vejle kommune

Dobbeltrettet cykelsti til Hygum
Udført juni 2013- september 2013
Projektet indeholder anlæggelse af en dobbeltrettet cykelsti langs Tørringvej, nord for Jelling.
Projektet består af 2 delstrækninger, delstrækning 1, er mellem den eksisterende boddeltrettede cykelsti ved mange høje og frem til hvejselvej i Hygum. Delstrækning 2 er beliggende i selve Hygum by. Delstrækning 1 er på ca725 lbm. og delstrækning 2 er på ca. 140 lbm.​

Byggemodningsselskabet Funder ApS

Etablering afadgangsforhold ved Funder
Udført marts 2013- start juli 2013
Etablering af rundkørsel.​

Vejle kommune

Dobbeltrettet cykelsti til Hygum
Udført juni 2013- september 2013
Projektet indeholder anlæggelse af en dobbeltrettet cykelsti langs Tørringvej, nord for Jelling.
projektet består af 2 delstrækninger, delstrækning 1, er mellem den eksisterende boddeltrettede cykelsti ved mange høje og frem til hvejselvej i Hygum. Delstrækning 2 er beliggende i selve Hygum by. Delstrækning 1 er på ca725 lbm. og delstrækning 2 er på ca. 140 lbm.

Vejle Kommune

Udført maj 2013- august 2013
Renovering af 800 m kommunevej
Skolesikring med fartbom.

Ejendomsselskabet ApS / Rådgivende ingeniørfirma A/S

Rundkørsel på Toldbodgade
Udført marts 2013 - maj 2013
Etablering af rundkørsel beliggende i krydset mellem Toldbodgade ogPakhusvej i Viborg.
Nedlægning af eksisterende vej og belægning. etablering af rundkørsel, fortov, stier,
ledningsarbejde og udenoms arealer.

Byggemodningsselskabet Funder ApS

Etablering af adgangsforhold ved Funder
Udført marts 2013- start juli 2013
Etablering af rundkørsel.

Kolding Kommune

Bøgevænget- etablering af sti mellem Engen og idyl.
Udført september 2012- december 2012
Entreprisen omfatter vejarbejde i forbindelse med Bøgevænget- Etablering af sti mellem Engen
og Idyl, hvor der skal etableres sti i den ene side af bøgevænget og fællessti i den anden side,
samt sideudvidelse på ca 160 m af vejen.

Vejdirektoratet Skanderborg

Forbedring af rampekryds, Herning.
udført sidst i juli 2012- sidst august 2012
Entreprisen omfatter jord-, afvandings-, bundsikring-, stabilgrus-, asfalt-, belægningsarbejde og afmærkningsarbejde.

Vejdirektoratet/ Anlægsdivisionen Middelfart

Cykelsti ved Mejls
Udført juni 2012- september 2012
arbejdet omfatter jord-, afvandigs-, bundsikring-, asfalt-, og afmærkningsarbejde på ca. 370 m, dobbeltrettet cykelsti.

Silkeborg Kommune

Venstresvingsbaner i Silkeborg
Udført maj 2012- august 2012
Etablering af venstresvingsbaner i Silkeborg, henholdsvis på Viborgvej og på Nørrevænget, i den
forbindelse udvides kørebanen, tilhørende cykelsti etableres, heller og vejafstribning etableres.

Vejle Kommune

Renovering af skovgade i Jelling.
Udført april 2012- juli 2012
Omlægning/udbygning af skovgade samt etablering af fortov og cykelsti i begge sider af vejen
nord for bredager/amhøjvej. Samt en omlægning af T-kryds ved vejlevej i den nordlige ende af
skovgade.

Varde Kommune

Cykelsti- Sønderskovvej
Udført april 2012- maj 2012
Etablering af cykelsti, samt afsætning af yderkant på ca 3 km cykelsti.

Vejle Kommune

Dobbeltrettet cykelsti langs grundet ringvej
Udført februar 2012- maj/juni 2012
Etablering af dobbeltrettet cykelsti mellem boligkvarter og industrikvarter ca. 3 km

Billund Kommune

Flisebelægning
Udført maj 2012- juli 2012
Ny flisebelægning til forpladsen ved Billund Centret, udskiftning af øverste kantbjælke, samt delvis optagning og fjernelse af eksisterende afløbriste og ledninger. leverinegr og montering af nye regnvandsledninger samt brønde.

Vejle Kommune

Renovering af skovgade i Jelling.
Udført april 2012- juli 2012
Omlægning/udbygning af skovgade samt etablering af fortov og cykelsti i begge sider af vejen
nord for bredager/amhøjvej. Samt en omlægning af T-kryds ved vejlevej i den nordlige ende af
skovgade.

Varde Kommune

Cykelsti- Sønderskovvej
Udført april 2012- maj 2012
Etablering af cykelsti, samt afsætning af yderkant på ca 3 km cykelsti.

Vejle Kommune

Udført november 2011- december 2011
Projektet består af ændringer af spærreflader til helleanlæg, samt etablering af ny helle mellem ligud og højresving mod Gadbjerg.

Vejle kommune

Industrivej i Give, Andkær og nr. Marks Center i Vejle
Udført henholdsvis maj/juni 2011. marts/september 2011 og maj/september 2011
Jord- og belægning, industrivej i Give, etablering af cykelsti i Andkær samt belægningsarbejder og etablering af rør-bassin i Centret.

Vejdirektoratet Skanderborg

Viborgvej, Hammel
Udført marts 2011- juli 2011
Etablering af stitunnel. jord-, tunneludgravning og belægning.

Vejle Kommune

Lilholtgård, Vejle
Udført maj 2010- november 2010
Færdiggørelse af lilholtgåed, med bl.a granitbelægning m.m

Billund Lufthavn

Udført fra 1999- d.d
Løbende vedligehold, renoveringer og udbygninger af lufthavnsarealet. Herunder jord- og
belægningsarbejder m.m., samt p-pladser (se ref. under Europark Billund.)

Europark Billund

Billund Lufthavn
Udført fra 1997- d.d.
Igennem 15 år, har vi hidtil løbende etableret, udvidet og vedligeholdt de i dag ca. 10.000
p-pladser omkring Billund lufthavn, med forskellige belægninger, asfalt, fliser, granitsten og
beton.

Brug for et tilbud?

Kontakt os idag  |  Vi vender snarest tilbage

ENTREPRENØRFIRMAET HARRY ANDERSEN & SØN A/S

Odinsvej 29, 7200 Grindsted

Klik her for rutevejledning

Telefon: 75 32 03 44

E-mail: info@harryandersen.dk

​Fakturamail: faktura@harryandersen.dk

CVR​: 1224 5483

Kontakt

Telefontider:
Mandag-torsdag: 08.00 - 16.00

Fredag:                08.00 - 14.00

Vi samarbejder med​