referencer

​Afvanding

Billund Kommune

Vandrender- Vestergade i Grindsted
udført november 2013- januar 2014
Renovering af 315 lbm aco-vandrender
opskæring og bortskaffelse af asfalt, underliggende grus og jord i op til 40 cm bredde fra
eksistrende renderud i kørebanen. regulering af råjord i rendebund, indbygning af nye
vandrender med tilslutning til eksisterende afløb, samt understøbning og bagstøbning.

Vejdirektorartet Skanderborg

Rampeombygning, 52 Skanderborg V
udført september 2013- oktober 2013
Entreprisen omfatter jord- og belægningsarbejde.

Byggemodningsselskabet Funder ApS

Etablering afadgangsforhold ved Funder
Udført marts 2013- start juli 2013
Etablering af rundkørsel.

Vejle kommune

Dobbeltrettet cykelsti til Hygum
Udført juni 2013- september 2013
Projektet indeholder anlæggelse af en dobbeltrettet cykelsti langs Tørringvej, nord for Jelling.
projektet består af 2 delstrækninger, delstrækning 1, er mellem den eksisterende boddeltrettede
cykelsti ved mange høje og frem til hvejselvej i Hygum. Delstrækning 2 er beliggende i selve
Hygum by. Delstrækning 1 er på ca725 lbm. og delstrækning 2 er på ca. 140 lbm.

Vejle Kommune

Udført maj 2013- august 2013
Renovering af 800 m kommunevej
Skolesikring med fartbom.

Ejendomsselskabet ApS Rådgivende ingeniørfirma A/S.

Rundkørsel på Toldbodgade
Udført marts 2013 - maj 2013
Etablering af rundkørsel beliggende i krydset mellem Toldbodgade og Pakhusvej i Viborg.
Nedlægning af eksisterende vej og belægning. etablering af rundkørsel, fortov, stier,
ledningsarbejde og udenoms arealer.

Kolding Kommune, att. Per Johansen.

Bøgevænget- etablering af sti mellem Engen og idyl.
Udført september 2012- december 2012
Entreprisen omfatter vejarbejde i forbindelse med Bøgevænget- Etablering af sti mellem Engen og Idyl, hvor der skal etableres sti i den ene side af bøgevænget og fællessti i den anden side, samt sideudvidelse på ca 160 m af vejen.

Vejdirektoratet/ Anlægsdivisionen Middelfart

Cykelsti ved Mejls
Udført juni 2012- september 2012
Arbejdet omfatter jord-, afvandigs-, bundsikring-, asfalt-, og afmærkningsarbejde
på ca. 370 m, dobbeltrettet cykelsti.

Silkeborg Kommune

Venstresvingsbaner i Silkeborg
Udført maj 2012- august 2012
Etablering af venstresvingsbaner i Silkeborg, henholdsvis på Viborgvej og på Nørrevænget, i den
forbindelse udvides kørebanen, tilhørende cykelsti etableres, heller og vejafstribning etableres.

Vejle Kommune

Renovering af skovgade i Jelling.
Udført april 2012- juli 2012
Omlægning/udbygning af skovgade samt etablering af fortov og cykelsti i begge sider af vejen
nord for bredager/amhøjvej. Samt en omlægning af T-kryds ved vejlevej i den nordlige ende af
skovgade.

Vejdirektoratet Skanderborg

Forbedring af rampekryds, Herning.
Udført sidst i juli 2012- sidst august 2012
Entreprisen omfatter jord-, afvandings-, bundsikring-, stabilgrus-, asfalt-, belægningsarbejde og afmærkningsarbejde..

Vejle Kommune

Dobbeltrettet cykelsti langs grundet ringvej
Udført februar 2012- maj/juni 2012
Etablering af dobbeltrettet cykelsti mellem boligkvarter og industrikvarter ca. 3 km

Varde Kommune

Cykelsti- Sønderskovvej
Udført april 2012- maj 2012
Etablering af cykelsti, samt afsætning af yderkant på ca 3 km cykelsti

Vejle Kommune

Udført november 2011- december 2011
Projektet består af ændringer af spærreflader til helleanlæg, samt etablering af ny helle mellem ligud og højresving mod Gadbjerg.

​Vejdirektoratet Skanderborg

Viborgvej, Hammel
Udført marts 2011- juli 2011
Etablering af stitunnel. Jord-, tunneludgravning og belægning.

Brug for et tilbud?

Kontakt os idag  |  Vi vender snarest tilbage

ENTREPRENØRFIRMAET HARRY ANDERSEN & SØN A/S

Odinsvej 29, 7200 Grindsted

Klik her for rutevejledning

Telefon: 75 32 03 44

E-mail: info@harryandersen.dk

​Fakturamail: faktura@harryandersen.dk

CVR​: 1224 5483

Kontakt

Telefontider:
Mandag-torsdag: 08.00 - 16.00

Fredag:                08.00 - 14.00

Vi samarbejder med​