referencer

​Kloakrenovering

Silkeborg Spildevand A/S

Kloakfornyelse, Bryrup / Løve

Udført september 2017- januar 2019

Entreprisen omfatter sanering af kloakledninger i Bryrup og Løve. samt udgravning af bassin. Herudover diverse belægningsopgaver.​

Esbjerg Spildevand A/S

Kloakrenovering, Høe Bæk,

Udført juli 2016 - september 2016

Nedgravning af afskærende regnvandsledning langs med bækken samt indføring af regnvandet til et nyt, centralt regnvandsbassin nord for Lergravvej. Derudover udgravning af bassin og forlægning af Høe Bæk.​

JFJ Ejendomsinvest Aps

Kloakforsyning og byggemodning af Puggårdsvej, Fredericia

Udført marts 2015 - november 2015

Arbejdet omfatter byggemodningsprojekt for 47 parceller på Puggårdsvej i Fredericia.
Projektet indeholder jord-, kloak- og vejentreprise, heraf ca. 3200m kloak i dimensionerne Ø
110mm til Ø 500mm, 6700m2 vej med tilhørende dræn og vejafvanding, samt
færdiggørelsesarbejde med muldning og græssåning.​

Vejle spildevand A/S

Kloakforsyning i forbindelse byggemodning af Fruergaardsvej, Børkop

Udført februar 2015 - april 2015

Projektet omfatter i alt ca. 460 meter regn -og spildevandsledninger.

Ø 1000 mm udføres i ca. 100 lbm, som fungerer som et underjordisk rørbassin for opstuvning af regnvand under spidsbelastninger.

Ydermere omhandler projektet nye stikledninger samt tilhørende hoved- og skelbrønde.​

Billund Vand A/S / Sweco Danmark A/S

Kloakering af Urup og trykledning til Grindsted renseanlæg, Grindsted

Udført august 2015 - Oktober 2015

Opgaven består i hovedtræk af kloakering ved etablering af nye offentlige afløbsledninger i alt ca. 300m inkl. brønde samt stikledninger og lodsejerbrønde til husstande i Urup by. Herunder afsluttende asfaltbelægning, muldning og græssåning af rabatter.​

Silkeborg Forsyning A/S / Cowi A/S

Fornyelse af forsyningsledninger i Funder Kirkeby, Silkeborg

Udført marts 2015 - Juli 2015

Entreprisen omfatter sanering af kloak- og vandledninger i Funder Kirkegade, Buskhedevej

samt i mindre omfang i Skærskovvej. Entreprisen afleveres ved stabilgrusplanum.​

Herning Vand

Renovering af Silkeborgvej m. fl., Herning

Udført marts 2014 - september 2015

Projektet omfatter renovering af hovedkloaksystemet for Silkeborgvej, Laulundgade,
Ravnsborggade, Haakonsgade samt Haraldsgade. Renovering af Silkeborgvej som helhed.
Kantstenslinjer er flyttet, eksisterende fortove opbrudt og retableret med ny bundopbygning, afsluttet med ny belægning. Eksisterende cykelstier opbrudte og retableret med ny bundopbygning, afsluttet med ny asfalt.​

Boka Group

Warmingsgade 1, Kolding

Udført maj 2014 - november 2014

Projektet omfatter Etablering af nye kloakledninger i regn og spildevand, udgravning til to
bygninger i forbindelse med ny udstykning og bygning af erhvervslejemål. Retablering af
grund med kantsten, betonbelægningssten, muldning, græssåning samt plantning af
bunddække og træer.​

Vejle Spildevand

Mandelhaven Etape 2, Børkop

Projektet omfatter etablering af nye kloakledninger i regn- og spildevand i forbindelse med ny
udstykning af byggegrunde. Kloakarbejderne er afsluttet og retableret med råjord ogmuldning.

Arbejder er foretaget i åbent land.​

Herning Vand

Kloakfornyelse i Nyvangen, Silkeborg

Udført september 2014 - december 2014

Projektet omfatter etablering af regnvandshovedledning samt renovering af eksisterende
fællesledning til brug for ny hovedspildevandsledning (renovering af gl. fællesledning er
anden entreprise).​

Silkeborg Forsyning

Kloakforsyning af romervej, Grauballe, 8600 Silkeborg

Udført juli 2013- december 2013

Kloakforsyning udført af ovennævnte vejnavn/adresser i forbindelse med ny
udstykning/byggemodning af byggegrunde for Silkeborg kommune, samt etablering af
regnvandsbassin med volumen på ca 800m2 med 2 special-bygværker.​

Esbjerg Forsyning

Bramming Syd Kloakseparering

Udført marts 2014- september 2014

Projektet omfatter separering af hovedkloaksystemet, hvor denne etape er en del af en
helhedsplan for kloaknettet i Bramming, som til slut afsluttes med hele Bramming by tilkoblet
til Bramming renseanlæg.​

Silkeborg forsyning

Byggemodning og kloakforsyning af Buskelundengen, 8600 Silkeborg

Udført november 2013- januar 2014

Projektet Buskelundengen omfatter Kloakforsyning udført i forbindelse med etablering af ny
byggemodning, udbudt af kommunen. Etablering af 100m Ø200 plast samt Ø250 plast, skel
og vejbrøde ind til tilhørende byggegrunde.

Silkeborg Forsyning

Etablering af ny kloak på Buskelundengen, 8600 Silkeborg

Udført januar 2013- marts 2013

Projektet omfatter Kloakforsyning udført på ovennævnte vejnavne/adresser i forbindelse
med ny byggemodning, udbudt af kommunen.​

Søren Jensen Rådgivede ingeniørfirma A/S​

BKS – Byggemodning, Rosbjergvej, Brabrand

Udført december 2012 – april 2013

Byggesagen omfatter industribyggemodning med grusplads/parkering på 15.000m2 og hegn
på opførelse af kontantcenter, samt regn- og spildevandsinstallationer i jord fra afsat stik ved
skel.​

Vejle Spildevand A/S

Valnøddehaven og Mandelhaven
Udført september 2012- maj 2013
Etablering af kloakanlæg i Valnøddehaven og Mandelhaven.

Vejle Spildevand A/S

Rønnelunden etape 3.
Udført november 2012- december 2012
Kloakforsyning af 14 paraceller Rønnelunden. 

Lego System A/S

Lego- Kløvermarken
Udført seprember 2012 - oktober 2012
Kloakrenovering og nedsivningsanlæg.

Herning Vand A/S

Kloakfornyelse Frifeltvej- Fasterholt
Udført august 2012- marts 2013
Entreprisen omfatter belægningsarbejde på frifeltvej og estrupvej ca 3400 m2.
Kloakanlæg på 1100 m regn- og spildevandsledninger med tilhørende brønde.
Udførelse af dobbelbassin, med jordflytning på ca. 11000 m3.

Ikast- Brande, Spildevand A/S

Gl. Blåhøj- styret boring
Udført juli 2012- august 2012

Afskærende ledning gennem Billund by

Hovedgaden /Systemvej, Billund
Udført november 2011- april 2012
Renovering af kloakhovedledning, etablering af hovedbygværk, belægningsarbejde på
Hovedgaden/Systemvej.

Silkeborg Kommune

Ombygning og kloakfornyelse, Godthåbsvej.
Udført august 2011- oktober 2011
Etablering af ny busgade mellem Østergade og Søvej. Der blev etableret nyt signalreguleret kryds i krydset mellem Søvej og Godthåbsvej. . I forbindelse med arbejdet udskiftes regnvands og spildevandsledninger under kommende vej.
Fjernvarmeledningen der krydser eksisterende Godthåbsvej sænkes.

Silkeborg Forsyning A/S

Smedebakken- Blichersvej- Møllevej- Højgårdsvej- Hjordbakken- Svend Grathes vej-
Kong valdemarsvej- Birkevej, Thornng
Rambøll A/S, Viborg, att. Ida Poulsen
Udført juli 2010- juni 2011
Kloaksanering udført på ovennævnte vejnavn/adresser. Herunder etablering af bassin 5.
I ovennævnte kloakarbejder indgik udskiftninger af kloakrør, retablering af veje med asfaltbelægning m.m.

Silkeborg Spildevand A/S

Separering af kloaksystem i Thorning by
Udført juni 2010- marts 2011
Kontrakten omfatter sanering af kloakledninger i Thorning, samt etablering af nyt regnvandsbassin.

Silkeborg Forsyning A/S

Dalgasgade m.fl.
Udført 2009
Kloakering. Jord, belægning og renovering/ udskiftning af rør.

Brug for et tilbud?

Kontakt os idag  |  Vi vender snarest tilbage

Kontakt os i dag - nemt & hurtigt

Hvis du har spørgsmål til vores services, priser eller åbningstider er du altid velkommen til at kontakte os via formularen herunder. Vi glæder os til at høre fra dig.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

​Kan du ikke lide formularer?

Ring til os på tlf.: 41 87 80 13
​eller skriv en mail til info@harryandersen.dk

ENTREPRENØRFIRMAET HARRY ANDERSEN & SØN A/S

Odinsvej 29, 7200 Grindsted

Klik her for rutevejledning

Telefon: 75 32 03 44

E-mail: info@harryandersen.dk

​Fakturamail: faktura@harryandersen.dk

CVR​: 1224 5483

Kontakt

Telefontider:
Mandag-torsdag: 08.00 - 16.00

Fredag:                08.00 - 14.00

Vi samarbejder med​