Veje 

 

 

Udgravning til råjordsplanum, råjordsplanum
komprimeret og klargjort til bundsikring.

                                                                         Der er udlagt bundsikring i vejkassen
                                                       
                                                                        Regulering af bundsikring med grader.
Klik på billed

     


                                                                              

                                                                               Færdig regulering af bundsikring       
                                                                               
                                                                              Udlægning af stabilgrus