Udskiller

 

  

En udskiller tilbageholder benzin, smøreolie,

rustbeskyttelse osv fra spildevandet.

 


 
                                                                      

 
 
Olie og benzin er lettere end vand, og udskillerens udformning sørger for, at olien og benzin får tid til at lægge sig på overfladen.
Det betyder, at olien og benzinen tilbageholdes, mens det resterende spildevand ledes videre til det offentlie kloaknet eller til et nærliggende vandløb.