Regnvandsbassin - Vandreservoir


Vi udfører hvert år en række bassiner landet over.


De forskellige bassiner udføres til forskellige formål.


De har dog alle den samme funktion; at regulere vandstrømme til repicient, samt tilbage holde tungmetal og letflydende væsker.