Planteskoler - Frilandsgartner - væksthusgartner:      


Vi råder i dag over en stor ekspertise inden for etablering af arealer med forskellige bundopbygninger,

der tilgodeser planternes rodnet,afvanding, køreveje, miljø, samt atmosfære.


Vi stiller gerne vores ekspertise til jeres rådighed.

Herunder kan du se vores referencer:

Majland stauder
v/ Torben Kristensen & Leif Rahbek. Sdr. omme
Udvidelser af vækstarealer for stauder.
                                                                                                                                      
Peter Schjøtt`s Planteskole
v/ Peter Schjøjtt. Ejstrupholm
Terrænregulering for nyt væksthus, samt vækstarealer.

 

Højgård Planteskole
v/ Erik Andersen. Skive Regulering af markareal for minimering af skyllerender,
mere regulære markersom tilsikre en stabil høst, samt minimere tabet af næringsstoffer
til de omkringliggende vandløb.


 

Lad os hjælpe jer med jeres næste projekt, og vi vil sørge for en omhyggelig udførelse.
 

Kontakt os for yderligere information.