Adm. direktør, Gorm Pedersen

          Tlf. 75 32 03 44

          Mobil. 40 51 99 96

          E-mail. gorm@harryandersen.dk

 

Beregner/ Entrepriseleder, Steffen Houborg

          Tlf. 75 32 03 44

          Mobil. 29 63 85 12

          E-mail. sh@harryandersen.dk

 

Landmåler, Lars Thomsen

          Mobil: 21 96 84 54

          E-mail: lt@harryandersen.dk 

 

Teknisk designer, Helene Monhart Vad

          Mobil: 51 80 81 10

          E-mail: hv@harryandersen.dk

 

 

Projektleder, René Tom Jensen

         Mobil: 20 41 59 92

         E-mail: rj@harryandersen.dk 

 

 

Formand, Kim Christensen

          Mobil. 30 73 43 08

          E-mail. kc@harryandersen.dk

 

 

Formand, Tonny Hisselholm

          Mobil. 21 49 51 55

          E-mail. th@harryandersen.dk

 

Formand, Torben Johnsen

          Mobil. 24 90 41 42 

          E-mail. tj@harryandersen.dk

 

Formand, Poul Erik Thomsen 

          Mobil. 26 11 40 84

          E-mail. pet@harryandersen.dk

 

Værksted, Samuel Pedersen

          Mobil. 20 47 08 32 

          E-mail: sp@harryandersen.dk