Kloakrenovering

Herunder kan du se nogle billeder af et af vores tidligere projekter - K
loakrenovering på hovedgaden i Billund. 

 

Etablering af Ø1600 betonledning

 

Etablering af specialbrønd

 

Stikledninger fra omkring liggende huse tilkobles på ny hovedledning

 

Udgravnig af Billund hovedgade