Byggemodning

Vejen Kommune 

Byggemodning, Store Andst

Udført september 2018 - december 2018 

Jordarbejder, vandarbejder bundsikring, asfalt, borlægning mm. 

Entreprisen omfatter desuden etablering af 231 m boligveje.

 

Birch & Co Aps. att. Rene Birch

Byggemodning, SIF-parken, Silkeborg

Udført juni 2018 - august 2018

Jord, kloak og beton på 4 punkthuse på 5 etager

 

Birch & Co Aps. att. Rene Birch

Byggemodning Hestehavevej, Silkeborg

Udført januar 2018 - august 2018

Byggemodning, herunder jordarbejde, kloak, beton og belægning. 

 

Vejle Kommune, att. Carsten Friis 

Byggemodning Skovhaven, Børkop

Udført juni 2017 - august 2018

I denne entreprise anlægges vej til 29 grunde på Skovhaven ved
Søndergade/Lilholtvej i Børkop.

 

Birch & Co ApS, att. Rene Birch ApS

Byggemodning, Fyrretoften, Vejle 

Udført juni 2017- juli 2018

Byggeplads samt kloakarbejder ifm. byggemodning. 

 

Birch & Co. Aps, att. Rene Birch

Byggemodning, Langstrømpevej, Silkeborg 

Udført april 2017- august 2018

Byggemodning, herunder kloak, jordarbejde, byggeplads, belægning mm. 

 

Silkeborg Forsyning, att. Søren 

Byggemodning, Teglværksgrunden

Udført marts 207- august 2018

Byggemodning omfatter kloak, fjernvarme og vej 

 

Birch & Co. ApS, att. Rene Birch

Byggemodning af Langfredparken, Sabro 

Udført marts 2017- januar 2018

Byggemodning, herunder kloak, jordarbejde, belægning, beton mm. 

 

KK Byg, Silkeborg Aps, att. Martin Kjeldsen 

Byggemodning, Brunbakkevej, Silkeborg

Udført januar 2017- juni 2017 

Byggemodningen omfatter byggeplads, jord- dræn og belægningsarbejder. 

 

Silkeborg Forsyning, att. Ole Antonsen

Byggemodning af Bakkeborg

Udført november 2016- marts 2017 

Byggemodningen omfatter byggeplads, gravarbejder, kloak og vand. 

 

Silkeborg Spildevand, att. Ole Antonsen 

Byggemodning, Gubsøvej

Udført marts 2016- juni 2016 

Byggemodningen omfatter kloak, fjernvarme, vand og vej. 

 

Silkeborg Spildevand A/S, att. Susanne Sørensen

Byggemodning, Eriksborgparken 

Udført januar 2016-

Entreprisen omfatter etablering af nye regn- og spildevandsledninger
inkl. brønde og afløb/tilslutninger til eksisterende ledninger. Derudover vej- og gravearbejde. 

 

Junge Byg, att. Claus Junge

Byggemodning, Mellemtoft, Holstebro

Udført november 2015- september 2016

Byggemodningen omfatter jord, kloak, belægning og gartner. 

 

Billund Lufthavn A/S, att. Anders Nielsen
Hangar 2
Udført september 2013- december 2013
Entreprisen omfatter, Jordarbejde inkl. gulv samt afløb i jord.

 

Vejle Kommune, att. Claus W. Pedersen
Byggemodning- Skovlunden VI- Thyregod
Udført august 2013- september 2013
Byggemodning.

 

Silkeborg Spildevand A/S, att. Ingeniør og bankrådgiver Christian C. Frederiksen,
og Søren Jensen Rådgivede ingeniørfirma A/S

Buskelundengen etape 3
Udført januar 2013 - maj 2013
Byggemodning af paraceller.

 

Billund Kommune, att. Christian Iversen
Vandrender- Vestergade i Grindsted
udført november 2013- januar 2014
Renovering af 315 lbm aco-vandrender, opskæring og bortskaffelse af asfalt,

underliggende grus og jord i op til 40 cm bredde fra eksistrende renderud i kørebanen.

Regulering af råjord i rendebund, indbygning af nye vandrender med tilslutning til eksisterende afløb,

samt understøbning og bagstøbning.

 

Silkeborg Spildevand A/S, att. Ingeniør og bankrådgiver Christian C. Frederiksen,
og Søren Jensen Rådgivende ingeniørfirma A/S

Rosbjergvej
Udført december 2012- maj 2013
Byggemodning af store paraceller på 18000 m2 hvor af de 9000 m2 er parkeringsplads.

 

Vejle Kommune, Teknik & Miljø, att. Gitte Fuhr Thomsen.
Stenagervænget etape 2- Skibet
Udført maj 2012- juni 2012
Byggemodning- boligvej samt kloak.

 

Silkeborg kommune, att. Ingeniør Jørgen Stadel
Funder Skovparken
Udført marts 2011- medio 2012
Hovedbyggemodning inkl. afvanding og kloakering af hele området. ca 2100 m stamvej
og 1100 m boligvej.

 

Vejle Spildevand A/S, att. Ingeniør Trine Krisensen
Brandtlund Mark, Vejle
Udført juni 2010- september 2010
Byggemodning, herunder etablering af kloakforsyning.

 

Silkeborg Kommune, Teknik og Miljø, att. Ingeniør Bente Rands Mortensen.
Skærskovhedevej, Funder
Udført 2010
Byggemodning med etablering af kloak- og vejanlæg


Silkeborg Kommune, att. ingeniør Malene  Juul

Funder, Silkeborg
Udført 2010
Byggemodning af området omkring Funder. Etablering af kloakanlæg.