AfvandingBillund Kommune, att. Christian Iversen
Vandrender- Vestergade i Grindsted
udført november 2013- januar 2014
Renovering af 315 lbm aco-vandrender
opskæring og bortskaffelse af asfalt, underliggende grus og jord i op til 40 cm bredde fra
eksistrende renderud i kørebanen. regulering af råjord i rendebund, indbygning af nye
vandrender med tilslutning til eksisterende afløb, samt understøbning og bagstøbning.

 

Vejdirektorartet Skanderborg, att Jan Højmark
Rampeombygning, 52 Skanderborg V
udført september 2013- oktober 2013
Entreprisen omfatter jord- og belægningsarbejde.

 

Byggemodningsselskabet Funder ApS, att. Direktør Benny Pedersen
Etablering afadgangsforhold ved Funder
Udført marts 2013- start juli 2013
Etablering af rundkørsel.

 

Vejle kommune att. Erik Nielsen
Dobbeltrettet cykelsti til Hygum
Udført juni 2013- september 2013
Projektet indeholder anlæggelse af en dobbeltrettet cykelsti langs Tørringvej, nord for Jelling.
projektet består af 2 delstrækninger, delstrækning 1, er mellem den eksisterende boddeltrettede
cykelsti ved mange høje og frem til hvejselvej i Hygum. Delstrækning 2 er beliggende i selve
Hygum by. Delstrækning 1 er på ca725 lbm. og delstrækning 2 er på ca. 140 lbm.

 

Vejle Kommune, att. Ewa P. Nielsen
Udført maj 2013- august 2013
Renovering af 800 m kommunevej
Skolesikring med fartbom.

 

Ejendomsselskabet ApS, Søren Jensen, Rådgivende ingeniørfirma A/S.
att. Christian Corydon Frederiksen.

Rundkørsel på Toldbodgade
Udført marts 2013 - maj 2013
Etablering af rundkørsel beliggende i krydset mellem Toldbodgade og Pakhusvej i Viborg.
Nedlægning af eksisterende vej og belægning. etablering af rundkørsel, fortov, stier,
ledningsarbejde og udenoms arealer.

 

Kolding Kommune, att. Per Johansen.
Bøgevænget- etablering af sti mellem Engen og idyl.
Udført september 2012- december 2012
Entreprisen omfatter vejarbejde i forbindelse med Bøgevænget- Etablering af sti mellem Engen
og Idyl, hvor der skal etableres sti i den ene side af bøgevænget og fællessti i den anden side,
samt sideudvidelse på ca 160 m af vejen.

 

Vejdirektoratet/ Anlægsdivisionen Middelfart.
Cykelsti ved Mejls
Udført juni 2012- september 2012
Arbejdet omfatter jord-, afvandigs-, bundsikring-, asfalt-, og afmærkningsarbejde
på ca. 370 m, dobbeltrettet cykelsti.

 

Silkeborg Kommune, att. Jens Chr. Marcussen.
Venstresvingsbaner i Silkeborg
Udført maj 2012- august 2012
Etablering af venstresvingsbaner i Silkeborg, henholdsvis på Viborgvej og på Nørrevænget, i den
forbindelse udvides kørebanen, tilhørende cykelsti etableres, heller og vejafstribning etableres.

 

Vejle Kommune att. Erik Nielsen
Renovering af skovgade i Jelling.
Udført april 2012- juli 2012
Omlægning/udbygning af skovgade samt etablering af fortov og cykelsti i begge sider af vejen
nord for bredager/amhøjvej. Samt en omlægning af T-kryds ved vejlevej i den nordlige ende af
skovgade.

 

Vejdirektoratet Skanderborg
Forbedring af rampekryds, Herning.
Udført sidst i juli 2012- sidst august 2012
Entreprisen omfatter jord-, afvandings-, bundsikring-, stabilgrus-, asfalt-, belægningsarbejde og
afmærkningsarbejde.

 

Vejle Kommune, att. Henrik Kramer Iversen
Dobbeltrettet cykelsti langs grundet ringvej
Udført februar 2012- maj/juni 2012
Etablering af dobbeltrettet cykelsti mellem boligkvarter og industrikvarter ca. 3 km

 

Varde Kommune, att. Ib Ebbesen
Cykelsti- Sønderskovvej
Udført april 2012- maj 2012
Etablering af cykelsti, samt afsætning af yderkant på ca 3 km cykelsti

 

Vejle Kommune, att. Ewa P. Nielsen
Udført november 2011- december 2011
Projektet består af ændringer af spærreflader til helleanlæg, samt etablering af ny helle mellem
ligud og højresving mod Gadbjerg.


Vejdirektoratet Skanderborg, att. Peter Svejstrup
Viborgvej, Hammel
Udført marts 2011- juli 2011
Etablering af stitunnel. Jord-, tunneludgravning og belægning.