AfvandingBillund Kommune
Vandrender- Vestergade i Grindsted
udført november 2013- januar 2014
Renovering af 315 lbm aco-vandrender
opskæring og bortskaffelse af asfalt, underliggende grus og jord i op til 40 cm bredde fra
eksistrende renderud i kørebanen. regulering af råjord i rendebund, indbygning af nye
vandrender med tilslutning til eksisterende afløb, samt understøbning og bagstøbning.

 

Vejdirektorartet Skanderborg
Rampeombygning, 52 Skanderborg V
udført september 2013- oktober 2013
Entreprisen omfatter jord- og belægningsarbejde.

 

Byggemodningsselskabet Funder ApS
Etablering afadgangsforhold ved Funder
Udført marts 2013- start juli 2013
Etablering af rundkørsel.

 

Vejle kommune
Dobbeltrettet cykelsti til Hygum
Udført juni 2013- september 2013
Projektet indeholder anlæggelse af en dobbeltrettet cykelsti langs Tørringvej, nord for Jelling.
projektet består af 2 delstrækninger, delstrækning 1, er mellem den eksisterende boddeltrettede
cykelsti ved mange høje og frem til hvejselvej i Hygum. Delstrækning 2 er beliggende i selve
Hygum by. Delstrækning 1 er på ca725 lbm. og delstrækning 2 er på ca. 140 lbm.

 

Vejle Kommune
Udført maj 2013- august 2013
Renovering af 800 m kommunevej
Skolesikring med fartbom.

 

Ejendomsselskabet ApS Rådgivende ingeniørfirma A/S.
Rundkørsel på Toldbodgade
Udført marts 2013 - maj 2013
Etablering af rundkørsel beliggende i krydset mellem Toldbodgade og Pakhusvej i Viborg.
Nedlægning af eksisterende vej og belægning. etablering af rundkørsel, fortov, stier,
ledningsarbejde og udenoms arealer.

 

Kolding Kommune, att. Per Johansen.
Bøgevænget- etablering af sti mellem Engen og idyl.
Udført september 2012- december 2012
Entreprisen omfatter vejarbejde i forbindelse med Bøgevænget- Etablering af sti mellem Engen
og Idyl, hvor der skal etableres sti i den ene side af bøgevænget og fællessti i den anden side,
samt sideudvidelse på ca 160 m af vejen.

 

Vejdirektoratet/ Anlægsdivisionen Middelfart.
Cykelsti ved Mejls
Udført juni 2012- september 2012
Arbejdet omfatter jord-, afvandigs-, bundsikring-, asfalt-, og afmærkningsarbejde
på ca. 370 m, dobbeltrettet cykelsti.

 

Silkeborg Kommune
Venstresvingsbaner i Silkeborg
Udført maj 2012- august 2012
Etablering af venstresvingsbaner i Silkeborg, henholdsvis på Viborgvej og på Nørrevænget, i den
forbindelse udvides kørebanen, tilhørende cykelsti etableres, heller og vejafstribning etableres.

 

Vejle Kommune 
Renovering af skovgade i Jelling.
Udført april 2012- juli 2012
Omlægning/udbygning af skovgade samt etablering af fortov og cykelsti i begge sider af vejen
nord for bredager/amhøjvej. Samt en omlægning af T-kryds ved vejlevej i den nordlige ende af
skovgade.

 

Vejdirektoratet Skanderborg
Forbedring af rampekryds, Herning.
Udført sidst i juli 2012- sidst august 2012
Entreprisen omfatter jord-, afvandings-, bundsikring-, stabilgrus-, asfalt-, belægningsarbejde og
afmærkningsarbejde.

 

Vejle Kommune
Dobbeltrettet cykelsti langs grundet ringvej
Udført februar 2012- maj/juni 2012
Etablering af dobbeltrettet cykelsti mellem boligkvarter og industrikvarter ca. 3 km

 

Varde Kommune
Cykelsti- Sønderskovvej
Udført april 2012- maj 2012
Etablering af cykelsti, samt afsætning af yderkant på ca 3 km cykelsti

 

Vejle Kommune
Udført november 2011- december 2011
Projektet består af ændringer af spærreflader til helleanlæg, samt etablering af ny helle mellem
ligud og højresving mod Gadbjerg.


Vejdirektoratet Skanderborg
Viborgvej, Hammel
Udført marts 2011- juli 2011
Etablering af stitunnel. Jord-, tunneludgravning og belægning.